Kwadro
0 602 673 223
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  |  |  |  |  |   Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o złożenie zapytania, skontaktujemy się w ciągu 24 godzin.
W pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 602 673 223 lub +48 606 418 499.


CENNIK usług BHP i Ppoż.

Szkolenia wstępne
(należy przeprowadzić po przyjęciu pracownika do pracy)

Typ stanowiska Cena szkolenia
Stanowiska robotnicze i administracyjne
(min. 3 godziny - ważne 12 miesięcy)
50 zł
(VAT zw.)
Cena za jedną osobę. W przypadku dojazdu na szkolenie dla 1 osoby doliczamy koszt dojazdu


Szkolenia okresowe

Typ stanowiska Cena szkolenia
Stanowiska robotnicze
(min. 8 godzin - ważne 3 lata)
Prosimy o złożenie zapytania
(VAT zw.)
Stanowiska administracyjno-biurowe
(min. 8 godzin - ważne 6 lat)
Prosimy o złożenie zapytania
(VAT zw.)
Stanowiska pracowników, których charakter pracy wiąże się
z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub
niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP
(min. 8 godzin - ważne 5 lat)
Prosimy o złożenie zapytania
(VAT zw.)
Technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych
(min. 16 godzin - ważne 5 lat)
Prosimy o złożenie zapytania
(VAT zw.)
Stanowiska kierownicze
(min. 16 godzin - ważne 5 lat)
Prosimy o złożenie zapytania
(VAT zw.)
Pracodawcy
(min. 16 godzin - ważne 5 lat)
Prosimy o złożenie zapytania
(VAT zw.)
Cena za jedną osobę. W przypadku dojazdu na szkolenie dla 1 osoby doliczamy koszt dojazdu


Szkolenia I pomoc (z certyfikatem)

Prosimy o złożenie zapytania (VAT zw.)

Cena za jedną osobę.


Cennik zleceń jednorazowych
(ceny netto)
 • Opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, szkoleń, świadczeń socjalnych itp.
  od 100 zł + VAT 23% za szt.
 • Opracowanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa
  od 100 zł + VAT 23% za szt.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  od 250 zł za stanowisko + VAT 23%
 • Kontrole stanu bezpieczeństwa i Ppoż.
  od 100 zł + VAT 23% + stawka za czas (50 zł/godzinę) + koszty dojazdów
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
  od 300 zł + VAT 23% (liczone: dojazdy stawka kilometrówki za kilometr + koszty biurowe, ekspertyz + stawka za czas (50 zł/godzinę)
 • Opracowanie dokumentacji BHP
  od 350 zł + VAT 23%
 • Sporządzanie korespondencji urzędowej
  od 100 zł za szt. + VAT 23%
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów
  od 1000 zł + VAT 23%.

 • Umowa stała - pełen zakres usług BHP, zgodnie z rozporządzeniem o służbach BHP - wszystko w cenie - ryczałt za usługi BHP - od 100 zł miesięcznie + VAT 23% dla firm do 10 osób.

  Usługi kadrowo-płacowe - od 30 zł/osobę - w zależności od ustalonego indywidualnie zakresu usługi.

  Przy większych zamówieniach proponujemy atrakcyjne rabaty cenowe!!!


  Cennik usług Ppoż.
  (ceny netto)
  CENNIK NA PRZEGLĄD, KONSERWACJĘ I REMONTY PODRĘCZNEGO SPRZĘTU P.POŻ (Ceny jednostkowe)

  HYDRANTY WEWNĘTRZNE H-52, H-25, H-33
 • próba ciśnieniowa i wydajności hydrantów wewnętrznych
  32,00 zł netto
 • próba ciśnieniowa i szczelności węży hydrantowych
  28,00 zł netto
 • taśmowanie węży hydrantowych (jedna strona)
  15,00 zł netto

 • PRZEGLĄD TECHNICZNY I KONSERWACYJNY GAŚNIC
 • przegląd gaśnic - wszystkie typy
  4,50 zł netto

 • NAPEŁNIENIE - REMONT GAŚNIC
 • remont gaśnicy typ GP6z/x
  55,00 zł netto

 • LEGALIZACJA ZBIORNIKA - UDT
  (dotyczy zbiorników powyżej 6 kg - proszkowych oraz śniegowych)
 • 35,00 zł netto

 • REGENERACA ZAWORÓW
 • 9,00 zł netto

 • NAPRAWA WĘŻA GAŚNICY PROSZKOWEJ
 • 19,00 zł netto

 • HYDRANTY ZEWNĘTRZNE
 • próba ciśnieniowa i wydajności hydrantów zewnętrznych
  49,00 zł netto

 • Do ww. cen należy doliczyć 23% podatku VAT i koszty dojazdów do klienta.

  KWADRO S.C. | ul. Chabrowa 9, 80-297 Banino | ul. Zakosy 28, 80-140 Gdańsk | tel: 0 602 673 223 | email: kwadro@kwadro.pl